Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Ringerike, Hole og Viken har nå gitt politisk klarsignal for bompengeutredningen for Fellesprosjektet, dermed kan Vegvesenet gå i gang med å utarbeide bompengeproposisjonen som skal legges frem for Stortinget.

Vedtakene gjelder for både Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 (FRE16), og E16 Skaret-Høgkastet. BaneNOR og Statens vegvesen samarbeider, derav navnet «Fellesprosjektet».

Kort om prosjektene i FRE16:

Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny firefelts europaveg som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked. Samtidig skal Vegvesenet bygge ny E16 mellom Skaret og Høgkastet, denne strekningen vil inngå i den allerede pågående utbyggingen av E16 mellom Sandvika og Høgkastet, som ligger like syd for Sundvolden i Hole kommune.

Noen nøkkeltall:

  • 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss.
  • Togene skal gå i 250 km/t.
  • Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 kilometer tunnel nordvest for Sundvollen.
  • Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen.
  • 24 kilometer firefelts Europaveg mellom Skaret vest for Sollihøgda og Hønefoss. Veien vil få fartsgrense 110 km/t.
  • Flere lange bruer.
  • Åpning er planlagt i 2028/2029.

Arbeidet med planlegging er i full gang

- Dette er en viktig milepæl for prosjektet, og vi er selvsagt glade for at Ringerike, Hole og Viken har gitt oss grønt lys for å kunne gå videre med en finansieringsplan, sier Arvid Veseth, som er Vegvesenets prosjektleder i Fellesprosjektet.

- Nå skal vi bruke tiden på å utarbeide en finansieringsplan (bompengeproposisjon) som skal legges frem for beslutning i Stortinget, sier han.

Veseth forteller at KS2-prosessen (ekstern kvalitetssikring) av planene for de to utbyggingsprosjektene FRE16 og E16 Skaret-Høgkastet også er godt i gang nå, arbeidet ledes av Samferdselsdepartementet.

Les om hvordan bompengeprosjekter vedtas på vegvesen.no.

Les om Fellesprosjektet på banenor.no.

 

Fra Sundvollen mot Hønefoss vil vei og bane gå parallelt. (Illustrasjon: Fellesprosjektet)
Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken