I dag ble reguleringsplanen vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

– Vi er fornøyde med at reguleringsplanen nå er vedtatt, og at Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter anbefalingene til Statens vegvesen og Banenor, sier Ingunn Foss (prosjektdirektør sørøst).
– Det har vært en lang og solid prosess, og det å få på plass et vedtak er en viktig milepæl for å komme videre, sier hun.

Forkorter reisetiden mellom Oslo og Bergen

Fellesprosjektet omfatter Ringeriksbanen som er 40 kilometer med dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, samt 15 km med ny E16 fra Høgkastet ved Sundvollen til Hønefoss.

– Dette prosjektet vil redusere togreisen fra Hønefoss til Sandvika til 20 minutter, og reisetiden på Bergensbanen vil være kortet ned med nesten én time. Ny E16 med fire felt på hele strekningen øker også veikapasiteten, som reduserer kø og bidrar til økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i dagens pressemelding fra KMD. 

Regjeringens vedtak av reguleringsplanen er endelig, og det er ikke muligheter for innsigelser eller klager på denne. Planen har vært på høring i flere omganger før den ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. mai 2019.

Beslutning om byggestart fattes av Stortinget.

Ny E16 og Ringeriksbanen går parallelt fra Sundvolden til Hønefoss ( Foto: Kjell Wold