Bergen bystyre fastsatte planprogrammet for vegprosjektet E16/E39 Arna- Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst) i møte 29.01.2020, sak 10/20.

Aktuelt for fylke(r): Vestland