Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Offentlig høring av planforslag til kommunedelplan for E16/E39 er noe forsinket i påvente av godkjent økonomisk styringsmål. Planforslaget legges ut på høring så snart forslag til styringsmål er godkjent.

Byrådet i Bergen vedtok 19.11.2020 å legge ut forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset på offentlig høring. Etter at Statens vegvesen startet prosessen med utlegging av planforslaget på offentlig høring, ble det gitt pålegg om å avvente til et økonomisk styringsmål for prosjektet (KVU-estimat) var godkjent i Vegdirektoratet.

– Bakgrunnen for dette er nye retningslinjer fra Samferdselsdepartementet (SD) om at de skal fastsette økonomisk styringsmål for alle store samferdselsprosjekt. Dette gjelder alle vegprosjekt med kostnad over 1 milliard kroner, forteller prosjektleder Lilli Mjelde.

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til KVU-estimat som spilles inn til Samferdselsdepartementet som grunnlag for deres fastsetting av styringsmål. Dette definerer det økonomiske handlingsrommet til prosjektet i det videre planarbeidet. Er ikke slikt mål på plass, kan ikke prosjektet gå videre.

Høring så snart som mulig

– Vi vil legge planforslaget ut på høring så snart saken er godkjent av Vegdirektøren og sendt til Samferdselsdepartementet. Retningslinjer for denne godkjenningsmåten kom først 8. desember i fjor, så dette er forholdsvis nytt. Tiden for gjenstående behandling kan vi ikke si noe sikkert om, sier Mjelde.

Så snart Vegvesenet mottar et klarsignal vil utleggingen av plansaken gå raskt. Per 28.01.2021 er status i saken at Vegdirektoratet har startet behandlingen av KVU-estimatet og forslag til økonomisk styringsmål.

Saksgangen har vært og er følgende:

(Uthevet/fet skrift er utført)

  • Forslag til KVU estimat ble oversendt intern kvalitetssikring hos Divisjon utbygging ved Kvalitet og marked 07.12.2020.
  • Godkjent og kvalitetssikret fra Kvalitet og marked 12.01.2021
  • Oversendt Vegdirektoratet ved Økonomi og virksomhetsstyring 19.01.2020
  • Vegdirektoratet behandler nå saken og sender den til godkjenning hos Vegdirektøren
  • Etter godkjenning hos Vegdirektøren blir saken sendt til endelig godkjenning hos Samferdselsdepartementet
Aktuelt for fylke(r): Vestland