Forslag til detaljregulering Flaumløp E16 Hylland er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 15.06.2021 til 15.08.2021.

Merknader og innspel til planforslaget skal sendast innan 15.august 2021
til: Statens vegvesen, Pb.1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller på e-post til:

Planområdet ligg i Nærøydalen i Aurland kommune. Området er avgrensa av E16 mot nord og plangrensa er samanfallande med grensa for Nærøyfjorden landskapsvernområde mot sør.

Formålet med planen er å regulere eit område med skredfare og flaumløp tett inntil E16 slik at Statens vegvesen kan vedlikehalde og rydde flaumløpet for å hindre ras ut på E16.

Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 15.06.2021 til 15.08.2021,

Vei:
E16
Fase:
Planfase
Kommuner:
Aurland
Fylker:
Vestland

Flaumløp E16 Hølland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Sist oppdatert: