Artikkelen er fra 2013, og innholdet kan være utdatert.

I samarbeid med Voss og Aurland kommunar arrangerte Statens vegvesen ope informasjonsmøte på Haugsvik ungdomshus torsdag 29. august.

Det var godt frammøte med grunneigarar og andre interesserte frå begge kommunar. Vi fekk mange opplysningar og innspel som vil vere til god nytte i det vidare planarbeidet. Presentasjonar og kart som vart brukte på møtet er lagt ved.

Vi minner om merknadsfrist til planarbeidet 13. september. Merknader sendast Statens vegvesen, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER, eller

Aktuelt for fylke(r): Vestland