Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i dag undertegnet kontrakt med PNC om prosjektering og bygging av E16 Eggemoen-Åsbygda i kommunene Ringerike og Jevnaker. PNC vil i løpet av kort tid starte med arbeider knyttet til den kommende E16-utbyggingen.

PNC skal på oppdrag for Statens vegvesen prosjektere og bygge:

  • Ca. 1.600 meter med ny E16 i jomfruelig terreng mellom Eggemoen og Åsbygda.
  • Ny rundkjøring mellom ny og eksisterende E16 på Eggemoen.
  • Ca. 500 meter veg og gang- og sykkelveg på Eggemoen.
  • 634 meter lang bru over Randselva.
  • Sikkerhetstunnel over jernbanen og Kistefossvegen.
  • System for overvann og drenering, elektro og øvrige fag tilknyttet vegstrekningen.

Prosjektdirektør Svein Røed signerte for Statens vegvesen kontrakten med PNC. – For Statens vegvesen er det en stor milepel at vi i dag kan signere kontrakt med PNC om bygging av ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Konkurransen ble lyst ut som en totalentreprise med konkurransepreget dialog og forutgående prekvalifisering. Dette er en omfattende og til nå lite brukt anskaffelsesform som vi har lært mye av. Denne lærdommen skal vi nå overføre til andre prosjekter, fortalte Røed i forbindelse med kontraktsigneringen.

Byggestart i løpet av få uker

PNC og Statens vegvesen skal i uke 8 gjennomføre samhandling knyttet til den kommende utbyggingen. Etter samhandlingen vil entreprenøren begynne å klargjøre seg til byggearbeidene blant annet ved å sette opp anleggskontor ved den nye parkeringsplassen ved Kistefossvegen, lage anleggsveier og lignende før selve byggingen av ny E16 tar til. – Vi har lagt ned mye arbeid i denne anskaffelsesprosessen. Dette er en av de beste prosessene vi har vært med på. Det har vært en lang, men bra prosess hvor vi har mobilisert noen av de beste ressursene vi har i konsernet. På vegne av PNC vil jeg få takke Statens vegvesen for tilliten, sa prosjektsjef Mario Perissutti i PNC under kontraktssigneringen.

Ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda vil være ferdig bygd høsten 2021.

Konsekvenser i byggefasen

PNC har anledning til å drive med byggearbeider mellom 07.00 og 23.00 på hverdager og mellom 07.00 og 22.00 på lørdager. Det kan forekomme at det gjennomføres arbeider utenfor dette tidsrommet. Støyende nattarbeider vil varsles særskilt etter godkjennelse fra kommunelegen.

I anleggsperioden må det påregnes støy, vibrasjoner og rystelser. I anleggsperioden vil det også kunne være utfordringer med støv. – For å begrense ulempene er det viktig med gode anleggsrutiner slik som rengjøring av maskiner, salting/vanning av anleggsveger og tildekking av lass, forteller prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen. 

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

Formålet med utbyggingen av E16 Eggemoen-Åsbygda er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper. I tillegg vil utbyggingen legge til rette for positiv tettsteds- og næringsutvikling i Jevnaker og trygge bomiljøet langs eksisterende E16.

Prosjektsjef Mario Perissutti (sittende til venstre) fra PNC og prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen undertegnet den 15. februar kontrakt om bygging av ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Signeringen ble overvåket av Stig Kjetil Methi (bak fra venstre) fra Statens vegvesen, Mariusz Urbanski og Bettina Gerti Gross fra PNC samt Åge Brudeseth fra Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Innlandet