Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i samråd med Jevnaker kommune utarbeidet forslag til tre reguleringsplaner langs E16 Olumslinna. De tre planene ble vedtatt av kommunestyret i Jevnaker den 5. september. Vedtakene kan påklages til Fylkesmannen innen 31. oktober.

Kommunestyret i Jevnaker vedtok den 5. september 2019 følgende tre reguleringsplaner langs E16 Olumslinna:

Hensikten med planene er å legge til rette for utbedring av holdeplassene og bedre trafikksikkerheten i området ved holdeplassene. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefristen er 31. oktober 2019. 

Aktuelt for fylke(r): Viken