Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Torsdag 21. januar skal Statens vegvesen og formannskapet i Jevnaker kommune møtes for å finne fram til gode løsninger for dagens E16 mellom Verkevika og Toso.

Kommunestyret i Jevnaker vedtok før jul enstemmig reguleringsplanen for avlaste veg E16 Verkevika-Toso.

Plan- og prosjekteringsleder Cassandra Mood Hummel i prosjektet sier det er viktig for å få til et best mulig resultat at Jevnaker kommune bidrar tett i arbeidet med den endelige utformingen av den nye lokalvegen i Jevnaker.

- Vegvesenet har derfor startet et samarbeid med kommunen, hvor vi drøfter endelig utforming for den nye lokalvegen med politikerne i formannskapet, sier Hummel.

Torsdag 21. januar setter Vegvesenet og formannskapet seg sammen, med god koronaavstand, for å starte opp samarbeidet og hvor ønsker og ideer for utformingen av lokalvegprosjektet ønskes opp på bordet.

- Det er satt av 80 millioner kroner til ulike tiltak på dagens E16, som etter prosjektet vil få funksjon som lokalveg. Vi må også ta hensyn til blant annet miljø og grunnforhold når vi startet byggearbeidet. Jeg mener bestemt at vi sammen skal få til en brukervennlig lokalveg som folk i Jevnaker vil ha stor glede av etter åpning, sier Hummel.

Arbeidet med avlasta veg starter når E16 prosjektet Olum-Eggemoen er ferdig våren-sommeren 2022, og er forventet å være i løpet av våren-sommeren 2023. Gang- og sykkelvegen forbi Hadeland Glassverk og arealene mot fjorden er planlagt å være ferdig som del av avlasta veg.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Viken