Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal utføre støytiltak på ca.100 eiendommer i Jevnaker i forbindelse med ny E16 i Jevnaker. Det er Sandefjord firmaet Byggmester Strand som skal gjøre jobben til 21,5 millioner kroner.

Helge Revhaug og Solveig Avenes i Hadelandsveien 845 er en av eiendommene som får utført støytiltak i forbindelse med arbeidet med på fv 241 og E16. Tore Strand er daglig leder i Byggmester Strand, mens Runar Bergestuen følger opp arbeidet som byggeleder i Statens vegvesen.
Helge Revhaug og Solveig Avenes i Hadelandsveien 845 er blant dem som får utført støytiltak å eiendommen. Tore Strand, t.h, er daglig leder i Byggmester Strand, mens Runar Bergestuen følger prosjektet som byggeleder i Statens vegvesen.

 

Tirsdag skrev prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen og daglig leder Tore Strand hos Byggmester Strand under kontrakten for det omfattende arbeidet. Eiendommene er valgt ut etter en nøye prosess. Vegvesenet og konsulentfirmaet Niras Norge AS har utført befaringer på 120 eiendommer.

Miljøverndepartementet

Støy fra trafikken er den største støykilden utendørs. Vegvesenet følger retningslinjene til Miljøverndepartementet for behandling av støy i arealplanleggingen.

Etter nøye beregninger ble det endelige tallet hvor det er nødvendig med støyreduserende tiltak, 93 eiendommene hvor det skal gjøres tiltak på bygninger. Det betyr bytting vinduer og montering av støyreduserende ventiler. På husene som er mest utsatt skal også noen av veggene fores ut og etterisoleres. Det skal også gjøres uteplasstiltak på 96 eiendommer. Til sammen skal det settes opp bortimot 1000 meter støyskjermer ved uteplasser/terrasser.

 

Byggestart i oktober

De fleste eiendommene med støytiltak ligger langs ny E16. Det skal også gjøres støyreduserende tiltak på hus langs fylkesveg 241 og av dagens E16 ved Esso.

- Vi håper på byggestart i oktober og skal etter planen avslutte jobben juli 2022, sier byggeleder på støykontrakten Runar Bergestuen i Statens vegvesen.

 

Prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen og Tore Strand i Byggmester Strand skrev under kontrakten tirsdag.
Åge Brudeseth og Tore Strand undertegnet kontrakten.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken