Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Fem firmaer har meldt interesse for å prosjektere og bygge ny E16 mellom Åsbygda og Olum på oppdrag for Statens vegvesen. Vegvesenet skal gjennom den kommende prekvalifiseringen velge ut tre leverandører som inviteres til å delta videre i konkurransen. Det er ventet at firmaet som får oppdraget med å prosjektere og bygge ny E16 mellom Åsbygda og Olum kan starte sitt arbeid tidlig i 2020.

Statens vegvesen lyste den 19. februar ut konkurransen om å prosjektere og bygge ny E16 mellom Åsbygda og Olum. Følgende firmaer har meldt sin interesse for oppdraget:

 • Skanska Norge AS.
 • Implenia AS.
 • Hæhre Entreprenør AS.
 • AF Gruppen Norge AS.
 • PEAB Anlegg AS

Prekvalifisering og fase med konkurransepreget dialog

Vegvesenet har lyst ut konkurransen som en totalentreprise med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering. Anskaffelsen gjennomføres derfor i to faser. - Vi er nå i den første fasen hvor vi gjennomfører prekvalifiseringen. I denne fasen blir tilbydernes dokumentasjon og kvalifikasjoner vurdert. Fasen avsluttes med at vi inviterer tre av de som har meldt sin interesse til å bli med videre i neste fase, forteller byggeleder Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen. Prekvalifiseringen er ventet å være ferdig i løpet av april måned. 

Etter prekvalifiseringen er ferdig, går anskaffelsen over til fase to hvor det gjennomføres en konkurransepreget dialog. Denne fasen avsluttes med at tilbyderne leverer inn sitt endelige tilbud., Etter dette vil Statens vegvesen inngå kontrakt med en av tilbyderne om prosjektering og bygging av ny E16 mellom Åsbygda og Olum. Det er ventet at kontrakt med valgt tilbyder inngås ved juletider, og at byggearbeidene mellom Åsbygda og Olum starter tidlig i 2020. Strekningen vil ferdigsstilles i 2022.

Omfattende oppdrag

Totalentreprenøren som tildeles oppdraget skal prosjektere og bygge:

 • 10,5 kilometer ny E16 mellom Åsbygda og Olum. Strekningen bygges som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
 • En kilometer fylkesveg.
 • 4,9 kilometer drifts- og skogsbilveger.
 • 4,5 kilometer traktorveg.
 • 12 stopplasser langs ny E16.
 • To nødlommer langs ny E16.
 • Overvann- og dreneringssystem.
 • Planskilte kryss ved Kleggerud og Olum.

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

E16 Åsbygda-Olum inngår i utbyggingsprosjektet E16 Eggemoen-Olum. Statens vegvesen har valgt å dele dette prosjektet i to kontrakter. Vegvesenet inngikk i februar kontrakt med PNC om prosjektering og bygging av strekningen Eggemoen-Åsbygda.

Formålet med utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum er å bedre trafikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. I tillegg vil utbyggingen legge til rette for positiv tettsted- og næringsutvikling i Jevnaker og trygge bomiljøet langs eksisterende E16.

Entreprenøren som tildeles oppdraget med å prosjektere og bygge ny E16 Åsbygda-Olum skal bl.a. bygge nytt kryss ved Olum.
Aktuelt for fylke(r): Viken