Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I forbindelse med nedsprenging av ei fjellskjæring langs E16 ved Reien i Vestre Slidre, blir E16 tidvis stengt i perioden 4. januar – 26. februar. Tunge kjøretøy må vente på E16 mens lette kjøretøy kan kjøre om fv. 2476 Vestsidevegen.

– Vi skal sprenge ned ei høg fjellskjæring for å få rettet ut E16 ved Reien. Dette arbeidet pågår døgnet rundt fire dager i uka, fra søndag kl. 20.00 til fredag kl. 05.00, og vil påvirke trafikken enten med ventetid eller omkjøring når vi sprenger, sier byggeleder Ole Egil Hagen i Statens vegvesen. 

 – E16 blir åpnet igjen så snart vegen er ryddet og klarert etter sprenging, forsikrer Hagen.

Omkjøring for lette kjøretøy og busser

I forbindelse med sprengningene blir lette kjøretøy ledet om fylkesveg 2476 Vestsidevegen og styrt av trafikkvakter som er plassert ved kryss til Einang bru og kryss Fosheim i Røn sentrum.

 Rutebusser og ekspressbusser får kjøre fritt på omkjøringsvegen. Sprenginger og gjennomslipp av trafikken forbi arbeidsstedet vil, så langt det lar seg gjøre, tilpasses rutegående busser.

Tunge kjøretøy må vente

Når sprengningsarbeidene pågår blir E16 midlertidig stengt i inntil to timer på dagtid i perioden kl. 05.00 – 23.00, og inntil tre timer om natta, kl. 23.00 – 05.00. Da må tunge kjøretøy vente på E16 siden omkjøringsvegen ikke er dimensjonert for tungbiler.

 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet