Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vestgående E18 inn mot Kristiansand sentrum vil fra og med i morgen være lagt om via omkjøringsvegen som nå er bygd forbi Haumyrheitunnelen. Tunnelarbeidene vil samtidig starte i det vestgående tunnelløpet som stenges for trafikk.

Vi benytter samtidig anledningen til å oppfordre bilister om å vise hensyn slik at man blir kjent med det nye kjøremønsteret på strekningen.

Det blir ingen endringer i kjøremønster for østgående E18 i retning Arendal. 

Stengning av Sømsveien nord for Varoddbrua

Omleggingen av E18 medfører at Sømsveien stenges for lokaltrafikk i retning nord (mot Rona) på strekningen hvor E18 legges om.

Stengning av avkjøringsrampe til Søm fra gamle Varoddbrua

I forbindelse med prosjektet E18 Varoddbrua vil avkjøringsrampen fra gamle Varoddbrua og ned til Sømsveien være stengt fra og med morgenen mandag den 11. mai. Denne blir stengt i en to-ukers periode som følge av arbeid med nye vann- og avløpsledninger i området. Avkjøringsrampen gjenåpnes deretter i en periode frem til rivearbeidene på den gamle Varoddbrua starter og da må den stenges igjen. Dette tidspunktet er uavklart, men mer informasjon vil komme.

 

Dagen før trafikken skal settes på omkjøringsvegen på E18. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder