Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Torsdag, 27. august, fra kl. 21.00 skal all østgående trafikk i Haumyrheitunnelen flyttes til den nyrenoverte vestgående tunnelen.

Siden mai i år har det blitt utført oppgradering i det vestgående løp av Haumyrheitunnelen. Det arbeidet er straks ferdig og dermed er det klart for å flytte all trafikk i retning øst inn i dette løpet samt starte oppgraderingen og utvidelsen av det østgående løp.

 Det østgående tunnelløpet skal strosses (lage plass til kollektivfelt) i tillegg til oppgradering. På grunn av denne utvidelsen vil arbeidet i det østgående løp ta to måneder lengre tid enn det som var tilfellet for det vestgående løpet.

Etter planen skal begge tunnelløp være ferdig og klare for trafikk i mars 2021.

Så langt har arbeidet gått som planlagt og prosjektet er i rute med tanke på den planlagte ferdigstillelsen.

Ferdig oppgradert vestgående løp skal tas i bruk natt til fredag denne uken. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder