Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Bygging av midlertidig omkjøringsveg på E18 er nå godt i gang. Denne uka starter arbeidene med asfaltering og senere i uka legges gang- og sykkelvegen om via midlertidig undergang under omkjøringsvegen ved Varoddbrua.

Generelt

Statens vegvesen holder i disse dager på med å avklare hvilken innvirkning korona-pandemien får for videreføringen av prosjektet. Vi er i dialog med lokale helsemyndigheter, nød- og beredskapsetater, samt politisk ledelse i Kristiansand kommune før en avgjørelse tas like etter påske.

Tidligere er det varslet at kollektivprioriteringen i øvre del av Strømmeveien skulle starte første dag over påske, den 14. april. Denne oppstarten er nå utsatt noen dager frem til 20. april i påvente av endelig avgjørelse omkring videreføring av tunnelarbeider og en omlegging av E18 inn mot sentrum.

I løpet av april måned er planen å ferdigstille omkjøringsvegen slik at denne er klar til bruk 30. april, men med et forbehold om endringer på grunn av korona-pandemien.

E18 like øst for tunnelen er nå forskjøvet sideveis ut midtdeler og entreprenøren har startet sprengningsarbeidene i skjæringen for etablering av nytt kollektivfelt. Sprengningsarbeidene vil her pågå utover våren og de nærmeste naboer kan bli varslet via SMS når det sprenges dersom de ønsker dette.

Støyende arbeider

Langs E18 øst for tunnelen vil det bli utført sprengningsarbeider som medfører noe støy i forbindelse med boring, sprengning og massetransport. Dette skal etter planen foregå primært på hverdager mellom klokken 07.00 og 19.00.

Nattarbeider

Det vil bli behov for nattarbeider i forbindelse med planlagte trafikkomlegginger på E18 før trafikk ledes inn på omkjøringsveg. Disse varsles i forkant til berørte naboer langs omkjøringsvegen.

Trafikkomlegginger

Sømsveien opprettholdes med toveis trafikk i begge kjøreretninger, men dirigeres med trafikklys forbi de to anleggsstedene.  Dersom videreføring av prosjektet besluttes vil Sømsveien bli stengt for gjennomkjøring fra og med 24. april kl. 06:30. Deretter ferdigstilles omkjøringsvegen, men lokaltrafikk til og fra eiendommer på strekningen inkludert Torsvikveien vil fortsatt kunne passere.

Trafikkomlegging og utvidelse (mot fjellskjæringen) til kollektivfelt på E18 øst for Haumyrheitunnelen. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder