Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene går stort sett etter planen og tunnelutvidelsen har en fremgang med omtrent 10 meter daglig.

Det har nå pågått sprengningsarbeider i det østgående tunnelløpet siden midten av oktober og det er omtrent 90 meter som gjenstår å utvide i tunnelen for det fremtidige kollektivfeltet. Arbeidene med sprengning av tunnelen har ifølge entreprenøren tatt noe mer tid enn planlagt, men det jobbes for å hente dette inn.

Planen er at sprengningsarbeidene vil pågå ut i desember måned før videre arbeider med ferdigstillelse av tunnelen gjennomføres. Det vil ikke bli utført sprengningsarbeider i jula.

På vestsiden av tunnelen er betongarbeidene for ny mur mellom tunnel og Sømsrampa godt i gang og snart vil arbeidene med ny tunnelportal i samme område starte opp.

Støyende arbeider

Det vil i perioder bli utført sprengningsarbeider på dagtid primært inne i tunnelen. Entreprenøren vil SMS-varsle nærmeste naboer i forkant av sprengninger. Det må forventes at sprengningsarbeidene i tunnelen vil kunne medføre rystelser på bebyggelse over tunnelen. Statens vegvesen har plassert ut flere rystelsesmålere på Søm for å registrere at rystelsene er innenfor grenseverdiene som er satt for slike arbeider.

Nattarbeider

Det vil i desember pågå betongsprøyting nattestid inne i tunnelen. Disse arbeidene forventes ikke å skape nevneverdig støy.

Trafikkavvikling

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i nærmeste periode.

Arbeidene går stort sett etter planen og tunnelutvidelsen har en fremgang med omtrent 10 meter daglig. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder