Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Månedlig informasjon om arbeid på prosjektet.

 

Generelt

Anleggsarbeidene med etablering av midlertidig omkjøringsveg starter første uken i februar. Arbeidene vil da være konsentrert rundt nedkjøringsarmen fra E18 ned til Sømsveien på østsiden av Haumyrheitunnelen.

I første omgang vil det her bli utført skogsrydding og gravearbeider med avdekking av fjell som skal sprenges. Sprengningsarbeidene forventes startet opp i løpet av februar og noe av steinmassene skal transporteres bort til den midlertidige vegfyllingen ved Varoddbrua.

Støyende arbeider

En del av arbeidet vi skal gjøre vil medføre støy. Dette gjelder borring, sprengning og massetransport. Arbeidene vil likevel ikke vare til sent på kvelden.

Nattarbeider

På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt med nattarbeider.

Trafikkomlegginger

Sømsveien opprettholdes med toveis trafikk i begge kjøreretninger. Forbi anleggsplassene vil det kunne være innsnevringer ned til ett kjørefelt, men det vil være mulig å passere i begge retninger. Ved sprengning av salver vil det være aktuelt med 15 minutters stengninger av Sømsveien, men dette vil i så fall skje utenom morgen- og ettermiddagsrushet.

SMS-varsling

Avtalen vi hadde tidligere med leverandør av SMS og talevarslingstjenester løp ut 31.12.19. Vi er nå i prosessen med å skaffe ny avtale. Etter planen skal vi kunne sende ut varslinger igjen fra mars/april.

Oversikt anleggsfase - E18 Haumyrheitunnelen. 3D illustrasjon: Rambøll for Statens vegvesen
Illustrasjonen viser hvordan den midlertidige omkjøringsvegen vil være når den blir ferdig. Foto: Rambøll for Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder