Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Trafikken langs E18 på omkjøringsvegen inn mot sentrum flyter greit og det er få problemer med trafikkavviklingen.

Arbeidene i vestgående tunnelløp pågår nå for fullt med bergsikring, dvs. sikringsstøp av betong og påfølgende bergbolting.

Langs E18 øst for tunnelen hvor det bygges nytt kollektivfelt er sprengningsarbeidene pågående og vil bli avsluttet medio juni måned. I området pågår dessuten opplasting og bortkjøring av sprengstein. Gjenstående del av fjellskjæring nærmest tunnelen vil bli sprengt til høsten når arbeidene i østgående tunnelløp starter opp.

Støyende arbeider

Det vil bli utført sprengningsarbeider som medfører noe støy i forbindelse med boring og sprengning på hverdager frem til kl. 19.00 på kvelden. Opplastning og bortkjøring av stein fra fjellskjæringen avsluttes innen kl. 20.00. Disse aktivitetene vil kunne generere noe støy.

Nattarbeider

I tunnelanlegget vil det pågå arbeider også på nattestid. Dette vil i hovedsak være betongsprøyting som ikke genererer nevneverdig støy.

Trafikkomlegginger

Det planlegges ikke med nye trafikkomlegginger i juni måned.

Aktuelt for fylke(r): Agder