Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene går stort sett etter planen og tunnelutvidelsen har en fremgang med omtrent 10 meter daglig.

Det har nå pågått sprengningsarbeider i det østgående tunnelløpet i om lag to uker. Så langt er omtrent 100 meter i tunnelen utvidet for å omfatte det fremtidige kollektivfeltet. 

Planen er at sprengningsarbeidene vil pågå ut i desember måned før videre arbeider med ferdigstillelse av tunnelen gjennomføres.

På vestsiden starter snart betongarbeider på gang og sykkelvegbrua over E18 samt mur mellom tunnel og Sømsrampa.

Støyende arbeider

Det vil i perioder bli utført sprengningsarbeider på dagtid primært inne i tunnelen. Entreprenøren vil SMS-varsle nærmeste naboer i forkant av sprengninger. Det må forventes at sprengningsarbeidene i tunnelen vil kunne medføre rystelser på bebyggelse over tunnelen. Statens vegvesen har plassert ut flere rystelsesmålere på Søm for å registrere at rystelsene er innenfor grenseverdiene som er satt for slike arbeider.

Bergbolting i fjellskjæringene øst for tunnelen vil pågå noen uker til.

Nattarbeider

Det vil i november pågå betongsprøyting nattestid inne i tunnelen. Disse arbeidene forventes ikke å genere nevneverdig støy.

Trafikkavvikling

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i nærmeste periode.

Slik ser det for tiden ut ved tunnelportalen på vestsiden av Haumyrheitunnelen. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder