Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det har nå pågått arbeider i det østgående tunnelløpet etter at E18-trafikken ble lagt over i det nyrenoverte tunnelløpet for om lag en måned siden.

Øst for tunnelen, på Rona-siden, har det pågått sprengningsarbeider for utvidelse av gjenstående del av fjellskjæringen inn mot tunnelen. I selve tunnelen er nå all gammel tunnelinnredning og tunnelportaler revet, og på Varoddbrusiden er overgangsbrua som spenner over begge kjørebaner kappet. På denne siden av tunnelen vil det også pågå mindre sprengningsarbeider for å gjøre plass til nytt kollektivfelt gjennom tunnelen.

I midten av oktober starter sprengningsarbeidene inne i selve tunnelen. Her skal tunnelen utvides med cirka fire meter for å få plass til det nye kollektivfeltet. Disse arbeidene er planlagt å vare et par måneder.  

Støyende arbeider

Det vil i perioden bli utført sprengningsarbeider på dagtid både inni og utenfor tunnelen. Entreprenøren vil varsle nærmeste naboer via SMS når sprengningene finner sted.    

Nattarbeider

Det vil fra og med midten av oktober bli utført betongsprøyting nattestid inne i tunnelen. Disse arbeidene forventes ikke å skape nevneverdig støy.

Trafikkavvikling

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i nærmeste periode.

Arbeid på vestsiden av tunnelen. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder