Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Kommende fredag, 24. april kl 07:00, stenges Sømsveien for gjennomkjøring mellom Varoddbrua og Rona.

De siste anleggsarbeider for klargjøring av omkjøringsvegen for E18 vil da bli sluttført slik at denne er klar for trafikkomlegging som finner sted natt til 30. april.

Beboere i Torsvikveien vil i denne perioden få adkomst via Sømsveien fra Varoddbrusiden og virksomheter ved Ronsbukta få adkomst via rundkjøringen i Rona. Det vil ikke være mulig å passere anleggsstedet hvor den nye nedkjøringsrampa fra E18 bygges ferdig ned på Sømsveien. Gang- og sykkelvegen opprettholdes som før langs hele strekningen.

Entreprenøren vil den nærmeste uka intensivere arbeidene noe som innebærer arbeider også kommende lørdag, 25. april.

Vi oppfordrer brukere av lokalveger på Søm/Randesund om å sykle eller gå. For de som må bruke egen bil eller buss oppfordrer vi til å reise til andre tider enn i morgenrushet mellom kl 07:30 og kl 08:45.

Haumyrheitunnelen er under oppgradering, og dette fører til at Sømsveien i en periode må stenges. Foto: Jo Vegard Aardal.
Aktuelt for fylke(r): Agder