Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Den 3,2 km lange strekningen fra Bommestad til Bøkeskogen skal opparbeides til gang- og sykkelvei, samt trase for rulleski.

Strekningen fra Bommestad til Bøkeskogen skal opparbeides til gang- og sykkelvei.
Strekningen fra Bommestad til Bøkeskogen skal opparbeides til gang- og sykkelvei. Foto: Knut Vedeld Hovde

Av hensyn til sikkerhet ber nå Statens vegvesen og entreprenøren Marthinsen & Duvholt turgåere å respektere forbudet mot ferdsel på den gamle motorveien. Det er tunge anleggsmaskiner og mye transport av masser som nå vil gjøre det farlig å oppholde seg på veien.

Skoler og barnehager som bruker veien til utflukter er kontaktet og advart om arbeidene. Entreprenøren vil stenge av kryssende stier med alpingjerder og tilhørende advarselsskilt. I tillegg vil Vegvesenet sende ut varsel på sms til nærliggende husstander.

Arbeid som skal utføres:

 • Omfattende sikring av fjellskjæringer på strekningen.
 • Planere/slake ut skråninger på hver side av veien. Transport av stein, jord og grus.
 • Rive eksisterende rekkverk/autovern. Montere nye, høyere rekkverk på utsatte steder.
 • Rive eksisterende gatebelysning.
 • Montere ny lavere veibelysning på hele strekningen.
 • Bygge om undergangen på Gopledalsveien til større høyde.
 • Alle underganger (kulverter) skal pusses opp.
 • Skjøte sammen gang- og sykkelvei med gml. E18 ved Månejordet/skateparken.
 • Bygge ny vei for tømmertransport over gml. E18 på Vestmarkaveien.
 • Bygge 300 m gang-sykkelvei mellom Kverken og gml. E18.
 • Fresing av gammel asfalt og nyasfaltere en strekning.
 • Utgraving av et 6 mål stort vannspeil under Farrisbrua.

Vi ber folk forholde seg til at strekningen nå er stengt for ferdsel, slik at vi unngår ulykker i anleggsperioden. I oktober kan vi ønske velkommen til en flott ny trasé for gående, syklende og treningsbane for rulleski.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark