Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Under Byggedagene i Oslo onsdag kveld var det E18 Bommestad–Sky som gikk av med seieren i kåringen av «Årets anlegg 2018».

Juryen berømmer stor ingeniørkunst

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«E18 gjennom Vestfold er fullført med et stykke ingeniørkunst og et spektakulært landemerke, Farrisbrua.

Prosjektet har løst store tekniske og miljømessige utfordringer på en forbilledlig måte, med brufundamentering ned til 80 meters dyp, bygging i drikkevannskilden Farrisvannet, E18-trafikken gjennom anlegget og dyp byggegrop i kvikkleire.

Prosjektet har oppnådd gode resultater innen HMS, kostnader, fremdrift og kvalitet takket være løsningsorienterte og samarbeidsvillige aktører.»

Juryens medlemmer

Kjersti Folvik (RIF/Aspelin Ramm) – juryleder

Per-Arne Horne (DiBK)

Heidi Berg (Trimble)

Harald Martin Gjøvaag (NAL/Selvaag Bolig)

Kari Sandberg (EBA)

Arve Brekkhus (Byggeindustrien)

Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)

Åpnet mai 2018

E18-strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik er ca. syv kilometer lang. Parsellen fullførte byggingen av firefelts motorveg gjennom Vestfold. Anleggsarbeidene startet opp sent på høsten 2013 og den nye vegen ble åpnet av daværende samferdselsminister, Ketil Solvik Olsen, i mai 2018.

Fakta om prosjektet

  • E18 Bommestad – Sky Vei og tunneler Sted: Larvik Prosjekttype: 6,5 kilometer motorvei inkludert to tunneler Byggherre: Statens vegvesen Hovedentreprenør: Skanska Kontraktssum: 1 568 millioner kroner Rådgiver: Rambøll
  • Farrisbrua Sted: Larvik Prosjekttype: 570 meter lang og 28 meter bred betong- og skråstagbru
  • Byggherre: Statens vegvesen
  • Hovedentreprenør: Joint Venture Farris Bru ANS (PNC Norge 65 prosent og Implenia 35 prosent)
  • Kontraktssum: 719 millioner kroner
  • Arkitekt: L2 arkitekter
  • Rådgiver: Rambøll

Les mer om prosjektet E18 Bommestad–Sky.

Gunn Brungot og Farrisbrua
Prosjektleder for E18 Bommestad–Sky var Gunn Brungot. Her er hun avbildet ved Farrisbrua i forbindelse med åpningen i mai 2018. Foto: Knut Vedeld Hovde