Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Endelig er det nå sammenhengende firefelts motorvei fra Oslo til Telemark.

Veiåpning i ekspressfart

Siden mars har trafikken gått på den nye parsellen over Farrisbrua, men kun med ett felt i hver retning og fartsgrense på 70 km/t. – Med de store utfartshelgene vi har foran oss i mai er det viktig at vi får åpnet den nye veien med full kapasitet i ekspressfart. – Vi får kalle det en ekspressåpning, sa regionvegsjef Kjell Inge Davik i sin tale på åpningsarrangementet. For det var egentlig planlagt et større åpningsarrangement, men med to dagers varsel ble det satt i annen rekke til fordel for trafikkavviklingen.

Fokus på trafikkulykker

Både regionvegsjef Kjell Inge Davik, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen poengterte trafikksikkerheten med denne type vei i sine taler. De nevnte historikken med alle trafikkulykkene på E18, spesielt nord i Vestfold på nitti-tallet, med et langt høyere årlig antall omkomne enn i dag. – Nå er det firefelts motorvei gjennom hele Vestfold og vi skal glede oss over det, men det har tatt for mange år, sa veidirektøren. – Med en mer helhetlig finansiering kunne dette gått mye raskere, poengterte han.

Anleggsarbeidene med den nye E18 fra Bommestad til Sky har tatt ca. fire og et halvt år. Nå har arbeidet med et nytt veisystem på Farriseidet, i tilknytning til E18, startet opp. Dette arbeidet omfatter blant annet sprengning av den gamle E18-brua og bygging av en ny firefelts lokalveibru over Hammerdalen.

Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark