Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen vil lede E18-trafikken over på den nye Farrisbrua og Martineåstunnelen natt til lørdag 24. mars. Det åpnes da kun ett felt i hver retning, med fartsgrense 70 km/t, siden det fortsatt gjenstår noe testing av styring og overvåkingsutstyr. En full åpning av fire felts E18, med 100 km/t, vil skje i slutten av april.

Omleggingen vil gi bedre trafikkavvikling og trafikksikkerhet enn dagens vei, med møtende trafikk mellom Farriseidet og Sky.

Fra Larvik blir det skiltet ny adkomst til E18 sydover, retning Kristiansand. Se vedlagte illustrasjon.

Ny påkjøring til E18 sydover fra Larvik
Ny påkjøring til E18 sydover fra Larvik (Kartillustrasjon: Statens vegvesen) Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark