Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Ca. kl. 14.00 settes trafikken på hele det nye veisystemet på Farriseidet.

Klokka 13.00 arrangeres en åpningsseremoni på den nye firefelts brua, hvor ordfører i Larvik, Rune Høiseth får æren av å klippe snora. Da åpnes, i tillegg til den nye firefelts brua, også rundkjøringer på hver side, nye av- og påkjøringer til E18, og den nye traseen for fylkesvei 303 ned Hammerdalen. Trafikksystemet på Farriseidet er da permanent ferdig når det gjelder hovedveiene.

I det store veiprosjektet som har omhandlet ny E18 fra Bommestad til Sky, med den nye Farrisbrua og nytt lokalveisystem på Farriseidet, gjenstår da ny vei inn til Farriskilen, ny kollektivterminal med pendlerparkering, og en omfattende estetisk opprusting av hele området.

Statens vegvesen har av hensyn til trafikksikkerhet ikke ønsket å aktivt invitere folk til åpningsarrangementet, men fortauet på brua vil være tilgjengelig fra Farriseidet-siden, for de som ønsker å se på.

Prosjektet på Farriseidet består av følgende:

  • Rive gamle E18 og eksisterende vegsystem på Farriseidet, inkludert mange konstruksjoner og to bensinstasjoner. Nedsprengning av Farriseidet E18 bru og fv. 302 ble foretatt 10.08.2018.
  • Omlegging av høyspent med 5 nye høyspentmaster.
  • Bygge nye fylkesveier og E18 ramper, inkludert Hammerdalen firefelts bru med rundkjøring på hver side. 
  • Mye omlegging av kommunalt vann og avløp, inkludert ny 500 mm hovedvannledning.
  • Gjenstående arbeid er riving av 2 bruer, bygging av nye lokalveier, inkludert ny bru over Farriselva, kollektivterminal, VA, landskapsforming og beplantning, steinmurer, plastring med stein av elveløpet i Farriselva, og utgraving av ny strandlinje samt peling og utfylling av odder i Farrisvannet.

Marthinsen & Duvholt er entreprenør i dette prosjektet og kontrakt ble inngått 15.03.2018. Byggestart var medio april 2018.

Den nye Hammerdalen bru på Farriseidet i Larvik. Foto: Knut Vedeld Hovde
Den nye Hammerdalen bru på Farriseidet i Larvik. Foto: Knut Vedeld Hovde
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark