Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Omkjøring blir skiltet via Langestrand og fv. 301 Stavernsveien.

Fylkesvei 303 i Hammerdalen skal nå legges om opp til ny rundkjøring, ny av- og påkjøring E18 nord, og nye Hammerdalen bru. Det betyr at tilfartsveien til Larvik fra Farriseidet må holdes helt stengt fra mandag morgen, 14. oktober, til fredag ettermiddag, 18. oktober.

Fredag 18. oktober åpner den nye fire-felts Hammerdalen bru og hele det nye hovedveisystemet på Farriseidet.

Etter mange veiomlegginger og også veistengninger på Farriseidet, er Statens vegvesen da i mål med det nye hovedveisystemet. Det gjenstår fortsatt arbeider med lokalvei til Farriskilen, opparbeidelse av ny kollektivterminal med pendlerparkering, og generell forskjønnelse av området, men trafikken vil ikke bli berørt nevneverdig av dette framover.

I Hammerdalen skal den eksisterende fv. 303 legges om til den nybygde veien opp til ny rundkjøring og ny firefelts Hammerdalen bru. Foto: Knut Vedeld Hovde
Den eksisterende fv. 303 i Hammerdalen legges om til den nybygde veien opp til ny rundkjøring og ny firefelts Hammerdalen bru. Foto: Knut Vedeld Hovde
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark