Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Omkjøring blir skiltet via Langestrand.

I tillegg stenges av- og påkjøring E18 mot nord og fra nord, på Farriseidet. Benytt X 47, E18 Sky, med tilkomst Farrriseidet, for av- og påkjøring Larvik syd.

Årsaken er at forskaling og reis på Hammerdalen bru skal rives. Forskaling og reisverk i stål går over fylkesvei 303 og skal fjernes med stor kran. Samtidig benyttes stengningen til å bygge om til permanent påkjøringsrampe til E18. Til dette arbeidet skal det blant annet tilkjøres store mengder med stein.

Hammerdalen bru skal åpnes i oktober, og for å rekke asfaltering og oppmerking før høstværet kommer, må fremdriften prioriteres på denne måten.

Statens vegvesen ber om at bilistene benytter E18-krysset på Sky som alternativ til Farriseidet, i stedet for Bommestad. Av og påkjøringen fra Farriseidet til Sky blir ikke berørt av denne stengningen. Hvis mange benytter Bommestad vil det skape større køer og vanskelig trafikkavvikling gjennom Øyakrysset og Larvik sentrum.

Hammerdalen bru skal rives. Foto: Knut Vedeld Hovde
Foto: Knut Vedeld Hovde
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark