Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil foreta den offisielle åpningen kl. 19.30.

Når E18 Bommestad-Sky nå åpnes med fire felt, markerer dette at Vestfold får en trygg og sikker motorvei gjennom hele fylket.

Statens vegvesen hadde opprinnelig planlagt åpning av hele strekningen Bommestad-Sky i slutten av 2017. Under bygging ble det klart at Larvikstunnelen kunne åpnes tidligere, mens det ville ta noe lenger tid å få ferdig Farrisbrua. Halve strekningen, med Larvikstunnelen, ble derfor åpnet i september 2017. Resten av parsellen, med Farrisbrua og Martineåstunnelen ble åpnet med ett felt i hver retning i mars 2018.

Nå er alle installasjoner for styring og overvåking på Farrisbrua og i Martineåstunnelen også ferdig testet, og strekningen kan derfor åpnes med full kapasitet.

At full kapasitet er nødvendig på denne strekningen har vi sett tydelig denne våren, med lange køer nord for Larvik, særlig fredags ettermiddager. Det er derfor gledelig at vi samme dag som vi får sikkerhetsgodkjenning av den gjenstående strekningen, kan åpne for fire felt og 100 km/t umiddelbart.

I tillegg til statsråd Ketil Solvik-Olsen, vil vegdirektør Terje Moe Gustavsen og regionvegsjef Kjell Inge Davik fra Statens vegvesen delta, sammen med fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes og ordfører i Larvik, Rune Høiseth.

Veiåpningen finner sted ved E18 på Statens vegvesens prosjektkontor på Farriseidet i Larvik.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark