Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Den 300 meter lange viadukten som ble bygd i 1974, da E18 ble lagt utenom Larvik sentrum, fikk en levetid på 43 år. Nå skal området tilbakeføres til bøkeskog.

Fjerning av viadukten og planting av bøkeskog har ligget i planene til Statens vegvesen helt siden Bøkeskogen miljøtunnel ble vedtatt. Det er en del av forskjønnelsen av hele området ved Farriskilen og langs den nye Farrisbrua mot Farriseidet.

Det er entreprenøren Marthinsen & Duvholt som nå vil fremskynde rivningen, som etter planen ikke skulle vært utført før i 2020. Rivningen starter opp tirsdag 27. august, og betongkonstruksjonen vil bli tatt ned med en stor gravemaskin som skal «bryte og tygge» i stykker det hele. Rivningsfirmaet AF Decom er engasjert til dette arbeidet, og det var også de som utførte nedsprengningen av bruene på Farriseidet i august 2018.

Når viadukten er tatt ned blir armeringsjernet skilt ut, og betongen gjenbrukt som fyllmasse i området. Terrenget vil her få en sammenhengende slak skråning fra Bøkeskogen, over miljøtunnelen og ned mot Farriskilen. I 2020 skal området beplantes med 10000 bøketrær, som en forlengelse av Bøkeskogen.

Dalheimveien stenges i tre uker

I rivningsperioden må Dalheimveien, som passerer under viadukten, naturlig nok stenges for all ferdsel. Stengeperioden vil vare i ca. to og en halv uke, og åpner senest torsdag 12. september. Hele rivningsperioden, med opprydding og planering er planlagt å ta ca. ni uker. Området vil bli avstengt med anleggsgjerde.

Når Dalheimveien er stengt må turgåere bruke stien over Utsikten, mot Bjørndalen hvis de skal mot naturskolen, padleklubben eller Kattestranda. De som må kjøre bil, må ta Bjørndalsveien over fra Gopledalsveien. Bommene der vil stå åpne i denne perioden.

E18-viadukten ved Bøkeskogen rives
Foto: Knut Vedeld Hovde
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark