Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

På grunn av omfattende arbeider med veisystemet på Farriseidet, blir kjøremønsteret nå helt endret. Den øvre brua over Hammerdalen skal rives i august. Forberedende arbeider gjør at den må stenges.

I en periode på ca. 1 1/2 år må all trafikk gå på den nedre brua. I Hammerdalen, til/fra Larvik, blir den øvre veien stengt (opp til E18). Det blir istedet toveis trafikk på den nedre veien, opp til ny rundkjøring ved «Crossbutikken». Ny E18-adkomst derfra.

Nytt Kjørem Farriseidet
Nytt kjøremønster fra onsdag 2. mai på Farriseidet og Hammerdalen

Illustrasjon: Statens vegvesen

Gående og syklende

For gående og syklende vil det være mulig å passere området mellom Bergeløkka og Farriseidet, over Farriseidet bru, frem til midt i juni. Etter dette, må området på grunn av anleggsarbeider, stenges for myke trafikanter av hensyn til sikkerhet. Da må forbindelsen mellom Bergeløkka og Farriseidet gå via Stavernsveien og Langestrand.

Kø i Hammerdalen

I en uke, mellom 3. og 9. mai, blir det lysregulert i Hammerdalen på grunn av arbeid med trafikkomlegging. Den uka blir det ekstra dårlig framkommelighet. Bilister som skal til/fra E18 bør da vurdere Bommestad i stedet.

Bruene rives i august

Fra 9. august og i ca. to uker skal E18-brua og Farriseidet bru rives, ved kontrollert sprengning. I denne perioden må hele området stenges for trafikk. Statens vegvesen vil annonsere et informasjonsmøte om dette i slutten av mai.

 

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark