Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Det blir skiltet omkjøring via Langestrand, Eidgata/Øvre Damsbakken og fv. 302 Brunlanesveien. Av- og påkjøring til E18 Farriseidet blir ikke berørt. Alternativt kan man kjøre via Bommestad til/fra E18. Tungtrafikk kan ikke benytte omkjøringen via Langestrand. For disse blir det skiltet adkomst fra Larvik til E18/Bommestad via Torstrand, Strandgata/Kanalgata/Elveveien.

Entreprenøren Marthinsen & Duvholt regner med at veien kan åpnes for trafikk senest torsdag morgen.

Omkjøringen blir godt skiltet og av hensyn til trafikksikkerhet blir det parkering forbudt i Eidgata.

Det er østre halvdel av den nye Hammerdalen bru som skal støpes nå. Brua blir ca. 1,5 meter tykk og støpen på ca. 2000 kubikkmeter betong vil pågå kontinuerlig i ca. 35 timer, både dag og natt. Det er ikke spesielt støyende arbeid, men noe lyd fra vibratorer som fordeler betongen må påregnes.

Andre halvdel av Hammerdalen bru skal etter planen støpes i juni, i Pinsehelgen. Brua krysser over jernbanen, så da blir det stans i togtrafikken, mens veitrafikken kan gå som normalt.

Fotoet viser den nye firefelts Hammerdalen bru, som er klargjort for betongstøp. Ut til venstre ses den nye fv. 303 til/fra Larvik. Der bilene står kommer en stor rundkjøring som fordeler trafikken til/fra E18 nord ut til høyre, til/fra E18 sør og Brunlanesveien over Hammerdalen bru. (Foto:Knut Vedeld Hovde)
Fotoet viser den nye firefelts Hammerdalen bru, som er klargjort for betongstøp. Ut til venstre ses den nye fv. 303 til/fra Larvik. Der bilene står kommer en stor rundkjøring som fordeler trafikken til/fra E18 nord ut til høyre, til/fra E18 sør og Brunlanesveien over Hammerdalen bru. ( Foto: Knut Vedeld Hovde
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark