E18 er en viktig ferdselsåre for trafikkanter i Østfold. I tillegg til privatbiler og lastebiler går det ekspressbusser på vegen. For at disse skal kunne fange opp flest mulig passasjerer lages det parkeringsmuligheter og bussholdeplasser i nær tilknyting til toplanskryssene på E18.

I samarbeid med kommunene er det vedtatt å bygge såkalte Park and Ride anlegg ved Elvestad, Krossby, Knappstad, Brennemoen og ved Ramstad. Dette er parkeringsplasser der folk kan sette fra seg privatbilen og bytte til kollektivtransport eller "kameratkjøring".

Miljø