De arkeologiske utgravingene i forbindelse med utbyggingen av ny E18 gjennom Østfold avdekket rester av det man tror er en høvdinggård fra romertiden i Spydeberg kommune. Dette er det første arkeologiske funnet som er gjort i forbindelse med utbyggingen av ny E18 gjennom Østfold.

Feltleder Hilde Fyllingen fra Kulturhistorisk museum og hennes team på to arkeologer og to studenter arbeidet med utgravingen fra august til oktober 2006 og gjorde flere spennende funn. Området ligger på delstrekningen Krosby – Knapstad som skal stå klar til vegåpning i 2010.

Rester av en gammel høvdinggård
– Vi fant rester av det vi tror er en høvdinggård fra tidsepoken 200 til 400 e.Kr. I tillegg til stolpehull, veggrøfter og en kokekrok, har vi funnet gjenstander som rester av en kvernstein og keramikkbiter av kopper og kar. Keramikkbitene er dekorert, derfor stammer nok disse fra gjenstander som har stått framme på bordet. Det er også gjort funn av det vi tror er en gravhaug, forteller Hilde Fyllingen.

– Vi har ikke funnet rester av en slik høvdinggård i Indre Østfold tidligere, men vi har vært klar over mulighetene for funn i dette området. Vi kan vel si at der det er flott å bo i dag, har det også vært flott å bo tidligere, sier Hilde Fyllingen.

Hard arbeidshverdag også i romertiden
Menneskene som bodde på høvdinggården levde naturlig nok av jordbruk og handelsvirksomhet, forklarer Hilde Fyllingen. –I tillegg jaktet de mye, kanskje også på ulv for å utnytte skinnene. De drev også en del åkerbruk og dyrket korn, muligens bygg og hvete, men selvsagt ikke i så stort omfang som i dag. Ellers har de hatt det de trengte for å drive en gård, som hest og kyr. Og de hadde nok sau for å utnytte ulla. I tillegg ble det dyrket de lin, som ble brukt for å lage klær.

Vegprosjekter gir arkeologiske muligheter
– For oss arkeologer er det en fin mulighet at det blir bygd veger, siden vi får sjansen til å undersøke et større område i mye sterkere grad og vi kan skape et helhetlig bilde. Ved andre utgravinger kan vi ofte bare undersøke en liten snutt her og der, sier feltlederen.

I etterkant av utgravingsprosjektet ble det skrevet en utfyldig rapport og alt blir dokumentert og tegnet ned. Gjenstandene som ble funnet vil bli oppbevart på Kunsthistorisk museum.

Miljø