Selv om koronasituasjonen har påvirket hvordan Statens vegvesen kan utføre sitt arbeid, går grunnervervsprosessen langs den nye E18-strekningen mellom Retvet og Vinterbro som planlagt.

Alle berørte parter som kun skal avstå skog til den nye veitraseen har fått tilsendt forslag til avtale. De eiendommene der det er registrert kulturminner i forbindelse med forundersøkelser til ny veilinje prioriteres i grunnervervsforhandlingene fremover.

Her kan du lese brevet som Vegvesenet har sendt ut til berørte grunneiere med tilknytning til landbruk.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken