Byggestart

Starttidspunktet for selve utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro er foreløpig uavklart. I inneværende Nasjonal transportplan (NTP) er det forutsatt at anleggsarbeidet skal starte i 2023. 

Anleggsperioden vil vare fra 3 til 7 år, avhengig av hvordan strekningen deles inn i ulike entrepriser. «Ny jord» er planlagt gjennomført som egen entreprise i forkant av vegutbyggingen.

 

Retvet-Vinterbro