Prosjektet har en vedtatt dispensasjon for tiltaket. Tiltaket består av en utvidelse av dagens gang- og sykkelveg langs E18 til Sykkelveg med fortau. Hensikten med tiltaket er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for syklende og gående på strekningen. Strekningen er en del av sykkelrute E18 og er en av de mest trafikkerte strekningene i landet.

For å få plass til å bygge samme standard på hele strekningen må dagens klubbhus på Ferd stadion rives og det må føres opp et nytt klubbhus, lenger unna veien. Det skal også etableres en trapp fra dagens gangbro over E18 med nedgang på motsatt side av sykkelvegen med fortau inn mot Ferd Stadion.

E18 Skøyen–Dr. Blancas vei, gang- og sykkelveg Foto: Statens vegvesen

Vei:
E18
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Omfang:
200 meter
Oppstart:
2021

E18 Skøyen–Dr. Blancas vei, gang- og sykkelveg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Espen Sletten Orten

Planleggingsleder
Telefon:
904 12 065
E-post:

Øystein Tandberg

Prosjektleder
Telefon:
911 39 536
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre