Tiltaket består av en utvidelse av dagens gang- og sykkelveg langs E18 til sykkelveg med fortau. Strekningen er en del av sykkelrute E18 og er en av de mest trafikkerte strekningene i landet.

For å oppgradere dagens situasjon til høystandard sykkelveg med fortau må eksisterende klubbhus som står i tiltakslinja saneres.

Det planlegges for utbygging av et nytt klubbhus. Plan- og utbyggingsarbeidene utføres i regi av Bygdø Monolitten Idrettslag (BMIL) og inngår ikke i dette tiltaket.

Eksisterende gangbru fra Skøyen forlenges og en ny trapp med nedgang til Ferd stadion etableres. Dette for at publikum/ brukere unngår kryssing av ny sykkelveg med fortau i plan.

E18 Skøyen–Dr. Blancas vei, gang- og sykkelveg Foto: Statens vegvesen

Vei:
E18
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Omfang:
200 meter
Oppstart:
2023

E18 Skøyen–Dr. Blancas vei, gang- og sykkelveg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Magne Vikne

Prosjektleder
Telefon:
90 91 32 52
E-post:

Sist oppdatert: