Del av lokalveinett E18 Lysaker–Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu–Gjønnes.

Vedtatte planer:

Reguleringsplan Lysaker-Ramstadsletta