Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for ny E39 på strekningen Ålgård i Gjesdal kommune til Hove i Sandnes kommune. Planprogrammet er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med frist for innspill 23. mars 2010.

Det varsles samtidig om at arbeid med kommunedelplaner igangsettes.

Åpent møte
Det arrangeres åpent informasjonsmøte 3. mars kl 18:00 i kommunestyresalen i Gjesdal, Rettedalen 4, Ålgård ("Veveriet").

Høringsuttalelser sendes til
Statens vegvesen Region vest
Askedalen 4
6863 LEIKANGER

eller på e-post:

Vennligst henvis til saksnummer 20100010799

Høringsfrist 23. mars 2010

Kontaktperson
Bjørn Åmdal, tlf. 950 33 506, e-post:

Aktuelt for fylke(r): Rogaland