Bystyret i Sandnes godkjente 08.04.2019 plan 2016101-01 detaljregulering for E39 Ålgård–Hove, delstrekning Osli–Hove.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland