Forslaget til reguleringsplan for E39 Hove–Ålgård blir presentert på et folkemøte i Figgjohallen 7. juni klokken 19.00.

Ordfører i Sandnes kommune, Stanley Wirak, innleder møtet og andre representanter i Sandnes og Gjesdal kommune vil være til stede og fortelle om den videre prosessen.

Prosjekteringsleder Geir Strømstad i Statens vegvesen vil ha en gjennomgang av planforslaget. Det vil bli anledning for publikum å stille spørsmål knyttet til planforslaget.

Åpne kontordager

Det vil bli arrangert åpne kontordager for innbyggere i Gjesdal og Sandnes kommune. Her kan interesserte få nærmere informasjon om planarbeidet.

Kontordag Gjesdal

Mandag 12. juni i Storahuset, Rettedalen 1 fra kl.12:00–18:00

Kontordag Sandnes

Tirsdag 13. juni i Bogafjell bydelssenter , Lyngholen 3 fra kl. 12:00–1800

Aktuelt for fylke(r): Rogaland