Revidert planforslag med tilleggsutredninger.

Kommuneplankomiteen i Sandnes har i møte den 28.10.2013 i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og ny høring revidert planforslag med tilleggsutredninger til "Kommunedelplan med konsekvensutredning for E39 Ålgård–Hove".

Se Statens vegvesens tilleggsutredninger og nye dokumenter

Vi viser ellers til brev fra Sandnes kommune om offentlig ettersyn og ny høring av denne planen.

Eventuelle kommentarer kan sendes til Kommuneplankomiteen, adressert til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4305 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 7. januar 2014.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland