Forslag til reguleringsplan er nå lagt ut til 2. gangs høring.

Reguleringsplanen har nå vært ute på høring i begge kommuner. På bakgrunn av de innspill som er kommet i høringsfasen og etterfølgende justeringer, har Statens vegvesen i samråd med Gjesdal og Sandnes kommune bestemt å legge planforslaget ut på 2. gangs høring.

Planforslagene er lagt ut på kommunenes nettsider:

Aktuelt for fylke(r): Rogaland