Reguleringsplanen for E39 Ålgård–Hove, delstrekning Ålgård–Figgjo, ble vedtatt i kommunestyrets møte 17.06.19.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland