Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Plansjefen i Sandnes har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut plan nr. 2016-01 - E39 Ålgård–Hove, delstrekning Figgjo–Osli til nytt offentlig ettersyn og høring.

Planforslag er lagt ut til høring og offentlig ettersyn på Sandnes kommune sine hjemmesider. Høringsfristen er 15.05.2020

Aktuelt for fylke(r): Rogaland