Prosjektet E39 Ålgård–Hove har vært gjennom en vurdering med tanke på å redusere kostnader slik at det kan fullfinansieres.

Ulike tiltak er gjennomført. For å nå styringsrammen har Statens vegvesen bestemt seg for å utrede en ny trasé mellom Figgjo og Bråstein. Planoppstart med tilhørende konsekvensutredning vil bli varslet.

Figgjo bydelsutvalg hadde mandag 10.september invitert til åpent møte om utredningen. Prosjektleder Gunnar Eiterjord og prosjekteringsleder Geir Strømstad presenterte forslaget som skal utredes. Se presentasjonen som ble lagt fram på møtet.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland