Reguleringsplanen til E39 Eikefet–Romarheim vart vedteken i Lindås (Alver) kommune 27.11.2014.