Stengningen vil gjelde fra fredag 3. september kl. 18.00 til tirsdag 7. september kl. 06.00. Dette kan medføre noe kø i rushtrafikken mandag morgen.

Agder Energi Varme AS foretar en midlertidig omlegging av fjernvarmerør ved Vestre Strandgate. I forbindelse med sammenkobling av de omlagte fjernvarmerørene med eksisterende rør er det behov for stengning av Vestre Strandgate i retning inn mot sentrum.

Trafikk inn mot sentrum må da benytte seg av krysset i Baneheitunnelen mot Festningsgata. Omkjøring vil bli skiltet.

Trafikken i Vestre Strandgate i motsatt retning (ut av sentrum) blir ikke påvirket av arbeidet.

Dette arbeidet må utføres for å legge til rette for forberedende arbeider i prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen og for videre utbygging på Quadrum-tomta. På sikt vil fjernvarmen legges ned i en teknisk kulvert for infrastruktur som skal inneholde alt av rør og kabler som i dag ligger i området der ny veg skal bygges.

Agder Energi Varme AS foretar en midlertidig omlegging av fjernvarmerør ved Vestre Strandgate. I forbindelse med sammenkobling av de omlagte fjernvarmerørene med eksisterende rør er det behov for stengning av Vestre Strandgate i retning inn mot sentrum.
Aktuelt for fylke(r): Agder