Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

E39 langs Jølstravatnet skal no få ei etterlengta opprusting.

Regjeringa vedtok i vår å løyve oppstartsmidlar for E39 Bjørset-Skei, slik at arbeidet kan kome i gang snarast mogeleg.

No i haust vert det jobba med byggeplan, konkurransegrunnlag og forhandlingar med grunneigarar i området. Dette legg grunnlaget for utlysing av prosjektet på anbod ved årsskiftet, og sannsynleg oppstart av byggearbeidet våren 2016.

Sjå video med prosjektleiar Svein Reidar Dale.

Video

Aktuelt for fylke(r): Vestland